Değerlendirme Yöntemi ve Kriterler

MarTech Awards’a başvuran çalışmalar “Ön Değerlendirme” ve “Ana Değerlendirme” olarak iki aşamalı bir değerlendirme sistemine tabi tutulur.

 •  Ön Değerlendirme
 1. Ön değerlendirme, MarTech Awards jürisi tarafından online olarak yapılır.
 2. Kategoriler için belirlenen 4 ana başlıktaki bilgiler 1 (çok kötü)  ila 5 (çok iyi) puan arasında kalan bir ölçekte teker teker puanlanır.
 3. Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 3 proje kısa listeye kalır.
 4. Eşitlik halinde 3’ten fazla proje kısa listeye kalabilir.
 5. Herhangi bir kategoride 3’ten az başvuru gerçekleşmesi durumunda tüm başvurular doğrudan kısa listeye kalır.
 • Ana Değerlendirme
 1. MarTech Awards jürisi, ön değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kısa listeyi puanlamak için toplanır.
 2. Oylamalar keypad ile ve 100 üzerinden 5’in katları şeklinde puanlanarak yapılır. Jüri tarafından verilen puanların ortalaması alınır ve projelerin nihai notu belirlenmiş olur. Ortalama alınırken virgülden sonraki iki basamak geçerlidir.
 3. En yüksek puanı alan çalışma o kategorinin kazananı olarak belirlenir.
 4. Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları projelere puan veremezler.
 5. Jürinin başvuruların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır.
 6. Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.