Değerlendirme Yöntemi ve Kriterler

MarTech Awards’a başvuran çalışmalar “Ön Değerlendirme” ve “Ana Değerlendirme” olarak iki aşamalı bir değerlendirme sistemine tabi tutulur.

 •  Ön Değerlendirme
  • Ön değerlendirme, MarTech Awards jürisi tarafından online olarak yapılır.
  • Kategoriler için belirlenen 4 ana başlıktaki bilgiler 1(çok kötü)  ila 5 (çok iyi) puan arasında kalan bir ölçekte teker teker puanlanır.
  • Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 5 proje kısa listeye kalır.
  • Eşitlik halinde 5’ten fazla proje kısa listeye kalabilir.
  • Herhangi bir katgoride 5’ten az başvuru gerçekleşmesi durumunda tüm başvurular doğrudan kısa listeye kalır.
 • Ana Değerlendirme
  • MarTech Awards jürisi, ön değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kısa listeyi puanlamak için toplanır.
  • Oylamalar keypad ile ve 100 üzerinden 5’in katları şeklinde puanlanarak yapılır. Jüri tarafından verilen puanların ortalaması alınır ve projelerin nihai notu belirlenmiş olur. Ortalama alınırken virgülden sonraki iki basamak geçerlidir.
  • En yüksek puanı alan çalışma o kategorinin kazananı olarak belirlenir.
  • Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları projelere puan veremezler.
  • Jürinin başvuruların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır.
  • Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.