Kategoriler

MarTech Awards, 3 ana kategori etrafında şekillenen 13 alt kategoriden oluşuyor.

1. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ

Bu kategoride markaların teknolojiyi pazarlama operasyonlarında nasıl kurguladıkları değerlendirilmektedir.

En İyi Medya Teknolojisi

En İyi Medya Teknolojisi kategorisi kapsamında medya planlama, satın alma, medya stratejisi alanlarına çözüm getiren teknolojiler ödüllendirilecek. Medyanın etkinliği göz önüne alındığında etkileyiciliği en yüksek medya stratejisini geliştiren teknolojiyi arıyoruz.

En İyi İçgörü Teknolojisi

En İyi Veri/İç Görü Teknolojisi kategorisi kapsamında veri toplamaya, veriyi işlemeye ve veriden pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir anlamlı bilgi çıkarmaya yönelik teknolojiler geliştirenler ödüllendirilecek. Veri çağında olmamız dolayısıyla verinin sadece birikmesini önleyen ve verileri kullanmamıza olanak sağlayan yılın en iyi teknolojisi bu ödülün sahibi olacak.

En İyi İçerik Teknolojisi

En İyi İçerik Teknolojisi kategorisi kapsamında içerik üretimi, yönetimi veya yayımı için geliştirilmiş, içeriği en uygun şekilde pazarlamaya hizmet eden teknolojileri arıyoruz. İçerik pazarlaması giderek yaygınlaşırken doğru yolda olanlar arasından en iyisi ödülümüzün sahibi olacak.

En İyi Ölçümleme Teknolojisi

En İyi Ölçümleme Teknolojisi kategorisi kapsamında ödüllendirmek için pazarlama faaliyetlerinin çıktılarını izlemeye yönelik, raporlama ve ölçümleme konularına çözüm öneren teknolojiler ödüllendirilecek. “Ölçemezsen yönetemezsin” sözünün ağırlığını azaltırken doğruluğunu bir kat daha artıracak bu kategoride ödül; en faydalı, en kapsamlı ölçümleme teknolojisine gidecek.

2. KULLANIM KATEGORİLERİ

Bu kategoride markaların, çeşitli alanlardaki teknolojileri nasıl verimli kullandıkları değerlendirilmektedir.

En İyi Veri Kullanımı

En İyi Veri Kullanımı kategorisi kapsamında veri teknolojileri aracılığıyla toplanan ve işlenen verinin yaratıcılığa yön verdiği, stratejinin temelini oluşturduğu veya bir pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilecek. Bu kategorimiz için veri kullanımının pazarlama alanına en çok katkı sağladığı çalışmayı arıyoruz.

En İyi VR Kullanımı

En İyi VR Kullanımı kategorisi kapsamında sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin pazarlama faaliyetlerinde en yaratıcı ve en etkili biçimde kullanan çalışma ödüllendirilecek. Sanal gerçekliğin kullanıldığı pek çok alan içinden pazarlama faaliyetlerine en çok katkı sağlayanın ve en etkili teknolojiyi arıyoruz.

En İyi AR Kullanımı

En İyi AR Kullanımı kategorisi kapsamında pazarlama probleminin çözümü için Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini en yaratıcı ve en etkili biçimde kullanmış çalışma ödüllendirilecek. Arttırılmış gerçekliğin kullanıldığı alanlar arasından pazarlama faaliyetlerine en çok katkı sağlayan ve en etkili teknolojiyi arıyoruz.


En İyi Konum Temelli Teknoloji Kullanımı

En İyi Konum Temelli Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında coğrafi hedefleme ve konumlama teknolojilerini yaratıcı biçimde kullanarak etkili sonuçlar elde etmiş pazarlama çalışmalarını ödüllendireceğiz. Teknolojinin anlam bulduğu, mekanına dayalı; iyi, etkili ve yaratıcı kullanım örneklerini arıyoruz.

En İyi Programatik Kullanımı


En İyi Programatik Kullanımı kategorisi kapsamında yaratıcı ve etkili programatik çözümleri inceleyecek, en etkili ve yaratıcı programatik çözüm kullanımını ödüllendireceğiz.

En İyi Yapay Zeka / Machine Learning Kullanımı

En İyi Yapay Zeka/Machine Learning Kullanımı kategorisi kapsamında bir pazarlama hedefine ulaşmak için Yapay Zeka ve/veya Machine Learning teknolojilerinin yaratıcı ve başarılı biçimde kullanıldığı çalışmalar ödüllendirilecek. Bir ürün veya hizmette yapay zeka/makine öğrenmesini en yenilikçi biçimde kullanan ve yapay zekanın gelecekteki kullanımına da katkı sağlayacağını düşündüğümüz teknolojileri arıyoruz.

3. ÖZEL KATEGORİLER

En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı

En iyi MarTech Ekosistemi Kullanımı özel kategorisi kapsamında pazarlama faaliyetleri için halihazırda var olan farklı özellikteki teknolojilerin yaratıcı ve etkili biçimde bir arada kullanıldığı örnekler ödüllendirilecek.

En İyi MarTech Startup'ı

En İyi MarTech Start Up’ı kategorisi kapsamında son üç yıl içerisinde (1 Ocak 2015 - 28 Şubat 2018) kurulmuş, bir pazarlama sorununa çözüm olması için geliştirilmiş ve fiilen kullanılmış bir teknolojiyi sektöre sunmuş olan Start Up’lar ödüllendirilecek.

KSS’de En İyi MarTech Kullanımı

Toplumsal, çevresel ya da ekonomik bir sorun üzerine, bir markanın üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir tek veya bir dizi teknolojinin sektörde yürütülen diğer projelere de örnek olacak biçimde kullanıldığı çalışma ödüllendirilecek.