Kategoriler

MarTech Awards, 5 ana kategori etrafında şekillenen 60 alt kategoriden oluşuyor.

MarTech Awards kategorilerindeki örnek projeler için sunumu indir.

1. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ

Bu kategoride markaların teknolojiyi pazarlama operasyonlarında nasıl kurguladıkları değerlendirilmektedir.

En İyi Medya Teknolojisi

En İyi Medya Teknolojisi kategorisi kapsamında medya planlama, satın alma, medya stratejisi alanlarına çözüm getiren teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Chatbot Teknolojisi

En İyi Chatbot Teknolojisi kategorisi kapsamında, dijital kanallar üzerinden kullanıcılarla gerçekleşmesi muhtemel karşılıklı etkileşimi daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi

En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi kategorisi kapsamında dijital kanallardaki tüketici etkileşimini otomatize etmeye yönelik geliştirilen teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Veri/İçgörü Teknolojisi

En İyi Veri/İç Görü Teknolojisi kategorisi kapsamında veri toplamaya, veriyi işlemeye ve veriden pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir anlamlı bilgi çıkarmaya yönelik teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi İçerik Teknolojisi

En İyi İçerik Teknolojisi kategorisi kapsamında içerik üretimi, yönetimi veya yayımı için geliştirilmiş, içeriği en uygun şekilde pazarlamaya hizmet eden teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Ölçümleme Teknolojisi

En İyi Ölçümleme Teknolojisi kategorisi kapsamında pazarlama faaliyetlerinin çıktılarını izlemeye yönelik, raporlama ve ölçümleme konularına çözüm öneren teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi CRM Teknolojisi

En İyi CRM Teknolojisi kategorisi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmek üzere hayata geçirilmiş, müşteri ve kurumun ihtiyaçlarını verimli biçimde eşleştirmeyi amaçlayan teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi E-Ticaret Teknolojisi

En İyi E-Ticaret Teknolojisi kategorisi kapsamında; e-ticaret, alışveriş, satın alma alanlarına çözüm getiren teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


En İyi B2B Altyapı Teknolojisi

En İyi B2B Teknolojisi kategorisi kapsamında; işletmeden işletmeye pazarlama ve satış alanlarına çözüm getiren teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


2. KULLANIM KATEGORİLERİ

Bu kategoride ajans ve markaların, çeşitli alanlardaki teknolojileri nasıl verimli kullandığı değerlendirilmektedir.

En İyi Veri Kullanımı

En İyi Veri Kullanımı kategorisi kapsamında veri teknolojileri aracılığıyla toplanan ve işlenen verinin yaratıcılığa yön verdiği, stratejinin temelini oluşturduğu veya bir pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi VR/AR Kullanımı

En İyi VR/AR Kullanımı kategorisi kapsamında sanal gerçeklik (VR) veya artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve etkili biçimde kullanan çalışma ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı

En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında coğrafi hedefleme ve konumlama teknolojilerini yaratıcı biçimde kullanarak etkili sonuçlar elde etmiş pazarlama çalışması ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Gerçek Zamanlı Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı

Gerçek Zamanlı Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, tüketicilere ulaşmak için anlık olarak gerçekleştirilen bir pazarlama çalışmasında kullanılan teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Özel Gün İletişiminde En İyi Teknoloji Kullanımı

Özel Gün İletişiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, herhangi bir özel gün için yapılan pazarlama çalışmasına yönelik olarak geliştirilen teknolojinin kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı

Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında lead, satış, etkileşim ve benzeri konularda dönüşümü arttırmaya yönelik, sektöre ilham verecek ve örnek olacak nitelikteki yaratıcı ve etkili Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) çözümü ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Programatik Kullanımı

En İyi Programatik Kullanımı kategorisi kapsamında emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamış, sektöre ilham verecek ve örnek olacak nitelikteki yaratıcı ve etkili programatik çözümü ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Yapay Zeka Kullanımı

En İyi Yapay Zeka Kullanımı kategorisi kapsamında bir pazarlama hedefine ulaşmak için yapay zeka teknolojilerinin yaratıcı ve başarılı biçimde kullanıldığı çalışma ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Influencer Kullanımı

En İyi Influencer Kullanımı kategorisi kapsamında; influencer pazarlamanın temelini oluşturduğu veya bir pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Dijital Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı

Dijital Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; markanın müşteriyle temas anlarında yarattığı deneyimle, müşterinin marka ile iletişimini kolaylaştırmayı veya müşteri bağlılığını sağlamayı temel hedefi olarak belirleyen teknolojiler ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Mobil Uygulamalarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Mobil Uygulamalarda En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; mobil pazarlamanın temelini oluşturduğu veya pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Kullanıcı Deneyimi Tasarımında (UX) / Arayüz - Navigasyon (UI) En İyi Teknoloji Kullanımı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımında En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; kullanıcı deneyiminin temelini oluşturduğu veya kullanıcı deneyimi pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Ufuk Açan Teknoloji Kullanımı

Ufuk Açan Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; Diğer tüm kategorilerin dışında kalan ve pazarlama problemini çözümleyici çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


3. MECRA KATEGORİLERİ

Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı

Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında hedef kitleye klasik ev dışı – açık hava mecralarda ulaşmak üzere gerçekleştirilen teknoloji kullanımları ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; hâlihazırda var olan ya da yükselen sosyal platformların kullanımını ve pazarlama problemini çözümleyen çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında akıllı telefon, tablet ya da giyilebilir cihazların doğasına uygun iletişim çalışmaları için gerçekleştirilmiş teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Dijital Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Dijital Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; web siteleri, mikrositeler, oyunlar, banner reklam alanları, anında mesajlaşma hizmetleri, e-posta hizmetleri vb. çevrimiçi alan ve araçların kullanımında pazarlama problemine çözümler sunan çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Yenilikçi Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Yenilikçi Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; yapay zekâ, sanal gerçeklik, elektronik cihazlar, robot teknolojileri, giyilebilir cihazlar vb. yenilikçi teknolojileri bir medya kampanyasını yürütmek ya da desteklemek üzere kullanan çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Diğer Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Diğer Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisinede; VOS (Video-on-demand) platformları, Sinema, Radyo, Gazete, sesli platformlar, çevrimiçi servis sağlayıcıları ve diğer kategorilerde bulunmayan tüm mecralar katılabilir. Dokunmatik ekran, dinamik dijital ekranlar, interaktif ekranlar vb. dahil olup bununla sınırlı kalmayan çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı

İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında markaların iletişim ihtiyacı için üretilmiş içeriklerin; tasarımı, etkileşimi, kişiye özelleştirilmesi, paylaşılması vb. konularda başarıyla uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Indoor / In-store'da En İyi Teknoloji Kullanımı

Indoor / Instore’da En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; Indoor ve Instore’da kullanılan en iyi pazarlama teknolojileri ödüllendirilir. 

Kategoriyi İnceleyin


Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı

Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; müşteri deneyiminin temelini oluşturduğu veya kullanıcı deneyimi pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı

Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında net olarak belirlenmiş hedef kitleye, mesajı doğrudan iletmek için yaratıcı ve etkili teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı

Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında hedef kitlede duyusal ve/veya duygusal öznel bir etki yaratarak hedef kitleyi bir aksiyon almaya teşvik eden marka deneyimi faaliyetlerindeki başarılı teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı

Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında müşteriler ile süreğen bir iş ilişkisi inşa etmek ve/veya bu ilişkinin kurulduğu müşterileri ödüllendirmek için yürütülen faaliyetler için gerçekleşen teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Omni-Channel Teknoloji Kullanımı

En İyi Omni-Channel Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, bir müşterinin nasıl ve nereden eriştiğine bakmaksızın, entegre ve bağlı bir müşteri deneyimi meydana getirecek bir şekilde pazarlama, satış ve hizmete yönelik teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


4. SEKTÖREL KATEGORİLER

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında her türlü gıda, temizlik, kişisel bakım, kozmetik, ev bakım vb. kategorilerde faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, AVM’ler, fast-food zincirleri, kafeler, kahve zincirleri, restoranlar, market zincirleri (teknoloji, kozmetik/kişisel bakım, yapı malzemeleri vb. dahil), zincir mağazalar ve farklı ürün gruplarını tek çatı altında satan perakende şirketlerinin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Hızlı Teslimat Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Hızlı Teslimat Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, herhangi bir siparişin tüketiciye ulaştırılmasına imkan tanıyan teknoloji (mobil uygulamalar ya da mobil uygulama içerisinde sunulan özellikler de dahil) ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


E-Ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

E-ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında e-ticaret sitelerinin (pazaryeri dahil), pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında beyaz eşya, mobilya, ev araç gereçleri gibi kategorilerde faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında gündelik hayatta, ailece ve/veya kişisel kullanıma yönelik elektronik cihazlarla bunlara dair donanım ve aksesuarlara ilişkin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı bankacılık, sigorta, leasing, factoring gibi finans sektöründe hizmet veren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; sigorta ve bireysel emeklilik alanı için çalışmalar yürütülen pazarlama teknolojileri ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında otomobil, lastik, akaryakıt, aksesuar gibi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Yapı ve Dekorasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Yapı ve Dekorasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında konut, inşaat, inşaat malzemeleri, dekorasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları ile bunların alt markalarının pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında her türlü tekstil, ayakkabı, aksesuar markasının pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında eczaneler, laboratuarlar, hastaneler, veterinerler, ilaç şirketleri gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Kişisel Bakım Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Kişisel Bakım Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; kişisel bakım sektöründe en iyi pazarlama teknolojisi kullanımı gerçekleşen çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Organize Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Organize Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında; Alışveriş merkezleri, fast-food zincirleri, kafeler, kahve zincirleri, restoranlar, tekno marketler, yapı marketleri, zincir mağazalar ve farklı ürün gruplarını tek çatı altında satan perakende şirketlerinin sahip olduğu markaların iletişimi için uygulanan çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Ulaşım ve Turizm Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Ulaşım ve Turizm Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; Seyahat acenteleri, havayolları, kargo ve kurye servisleri, araç kiralama, cruise hatları, devremülk, oteller, şehir ve ülke tanıtımı, tatil köyleri, tren ve otobüs şirketleri, toplu taşıma ve benzeri hizmet kategorileri için uygulanmış medya fikirleri ödüllendirilir. 

Kategoriyi İnceleyin


B2B Alanında En İyi Teknoloji Kullanımı

B2B Alanında En İyi Teknoloji Kavramı kategorisi kapsamında; işletmeden işletmeye pazarlama alanında uygulanan medya fikirleri ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Diğer Sektörlerde En İyi Teknoloji Kullanımı

Diğer Sektörlerde En İyi Teknoloji Kullanımı kapsamında; Diğer sektörler dışında kalan tüm b2c sektörlerde faaliyet gösteren markaların iletişim ihtiyacına cevap veren medya fikirleri ödüllendirilir. 

Kategoriyi İnceleyin


5. ÖZEL KATEGORİLER

COVID-19 Döneminde En İyi Teknoloji Kullanımı

COVID-19 Döneminde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, salgın nedeniyle tüketicilerin herhangi bir ürün veya hizmete ulaşmasını zorlaştıran ya da engelleyen bir probleme çözüm sağlayan teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


Düşük Bütçelerle Yaratılan Harikalar

Düşük Bütçelerle Yaratılan Harikalar kategorisi kapsamında, optimum bütçe ile pazarlama teknolojisi kullanarak hayata geçirilen en başarılı pazarlama çalışması ödüllendirilir. Tüm medya planlama, şirket içi insan kaynağı ve donanım bütçeleri hariç, projenin kendisi için harcanan yazılım (inhouse veya üçüncü partiler dahil olmak üzere) bedelinin maksimum 300.000₺’yi aşmaması gerekmektedir. 

Kategoriyi İnceleyin


Yaratıcılıkta Sınır Tanımayanlar

Yaratıcılıkta Sınır Tanımayanlar kategorisi kapsamında;  pazarlama teknolojisi kullanarak hayata geçirilen en yaratıcı pazarlama çalışması ödüllendirilir. 

Kategoriyi İnceleyin


Veriden Doğan Harikalar

Veriden Doğan Harikalar kategorisi kapsamında; veri temelli pazarlama teknolojisi kullanarak hayata geçirilen pazarlama çalışması ödüllendirilir. 

Kategoriyi İnceleyin


En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı

En iyi MarTech Ekosistemi Kullanımı özel kategorisi kapsamında pazarlama faaliyetleri için farklı özellikteki teknolojilerin yaratıcı ve etkili biçimde bir arada kullanıldığı örnekler ödüllendirilecek.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi MarTech Startup'ı

En İyi MarTech Start Up’ı kategorisi kapsamında on 3 yıl içerisinde (1 Kasım 2018 – 1 Kasım 2021) kurulmuş, bir pazarlama sorununa çözüm olması için geliştirilmiş ve fiilen kullanılmış bir teknolojiyi sektöre sunmuş olan en başarılı start up ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


KSS’de En İyi MarTech Kullanımı

Toplumsal, çevresel ya da ekonomik bir sorun üzerine, bir markanın üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir tek veya bir dizi teknolojinin sektörde yürütülen diğer projelere de örnek olacak biçimde kullanıldığı çalışma ödüllendirilecek.

Kategoriyi İnceleyin