Sinan Günal

Jüri Başkanı | Yönetici Ortak, Labrys