loader image

DEĞERLENDİRME VE KRİTERLER

Ön Değerlendirme

 • Ön değerlendirme, MarTech Awards jürisi tarafından online olarak yapılır.
 • Kategoriler için belirlenen 4 ana başlıktaki bilgiler 1 (çok kötü)  ila 5 (çok iyi) puan arasında kalan bir ölçekte teker teker puanlanır.
 • Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 3 proje kısa listeye kalır.
 • Eşitlik halinde 3’ten fazla proje kısa listeye kalabilir.
 • Herhangi bir kategoride 3’ten az başvuru gerçekleşmesi durumunda tüm başvurular doğrudan kısa listeye kalır.

Ana Değerlendirme

 • MarTech Awards jürisi, ön değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kısa listeyi puanlamak için toplanır.
 • Oylamalar keypad ile ve 100 üzerinden 5’in katları şeklinde puanlanarak yapılır. Jüri tarafından verilen puanların ortalaması alınır ve projelerin nihai notu belirlenmiş olur. Ortalama alınırken virgülden sonraki iki basamak geçerlidir.
 • En yüksek puanı alan çalışma o kategorinin kazananı olarak belirlenir.
 • Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları projelere puan veremezler.
 • Jürinin başvuruların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır.
 • Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.