Kategoriler

MarTech Awards, 5 ana kategori etrafında şekillenen 40 alt kategoriden oluşuyor.

MarTech Awards kategorilerindeki örnek projeler için sunumu indir.

1. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ

Bu kategoride markaların teknolojiyi pazarlama operasyonlarında nasıl kurguladıkları değerlendirilmektedir.

En İyi Medya Teknolojisi

En İyi Medya Teknolojisi kategorisi kapsamında medya planlama, satın alma, medya stratejisi alanlarına çözüm getiren teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi E-Mail Servis Sağlayıcı Teknolojisi

En İyi Email Servis Sağlayıcı Teknolojisi kategorisi kapsamında email toplamaya, işlemeye ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmaya yönelik geliştirilen teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Chatbot Teknolojisi

En İyi Chatbot Teknolojisi kategorisi kapsamında, dijital kanallar üzerinden kullanıcılarla gerçekleşmesi muhtemel karşılıklı etkileşimi daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi

En İyi Pazarlama Otomasyonu Teknolojisi kategorisi kapsamında dijital kanallardaki tüketici etkileşimini otomatize etmeye yönelik geliştirilen teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Veri/İçgörü Teknolojisi

En İyi Veri/İç Görü Teknolojisi kategorisi kapsamında veri toplamaya, veriyi işlemeye ve veriden pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir anlamlı bilgi çıkarmaya yönelik teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi İçerik Teknolojisi

En İyi İçerik Teknolojisi kategorisi kapsamında içerik üretimi, yönetimi veya yayımı için geliştirilmiş, içeriği en uygun şekilde pazarlamaya hizmet eden teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Ölçümleme Teknolojisi

En İyi Ölçümleme Teknolojisi kategorisi kapsamında pazarlama faaliyetlerinin çıktılarını izlemeye yönelik, raporlama ve ölçümleme konularına çözüm öneren teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi CRM Teknolojisi

En İyi CRM Teknolojisi kategorisi kapsamında müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmek üzere hayata geçirilmiş, müşteri ve kurumun ihtiyaçlarını verimli biçimde eşleştirmeyi amaçlayan teknoloji ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

2. KULLANIM KATEGORİLERİ

Bu kategoride ajans ve markaların, çeşitli alanlardaki teknolojileri nasıl verimli kullandığı değerlendirilmektedir.

En İyi Veri Kullanımı

En İyi Veri Kullanımı kategorisi kapsamında veri teknolojileri aracılığıyla toplanan ve işlenen verinin yaratıcılığa yön verdiği, stratejinin temelini oluşturduğu veya bir pazarlama problemini çözdüğü çalışmalar ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi VR/AR Kullanımı

En İyi VR/AR Kullanımı kategorisi kapsamında sanal gerçeklik (VR) veya artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı ve etkili biçimde kullanan çalışma ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı

En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında coğrafi hedefleme ve konumlama teknolojilerini yaratıcı biçimde kullanarak etkili sonuçlar elde etmiş pazarlama çalışması ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı

Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında lead, satış, etkileşim ve benzeri konularda dönüşümü arttırmaya yönelik, sektöre ilham verecek ve örnek olacak nitelikteki yaratıcı ve etkili Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) çözümü ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Programatik Kullanımı

En İyi Programatik Kullanımı kategorisi kapsamında emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamış, sektöre ilham verecek ve örnek olacak nitelikteki yaratıcı ve etkili programatik çözümü ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi Yapay Zeka Kullanımı

En İyi Yapay Zeka Kullanımı kategorisi kapsamında bir pazarlama hedefine ulaşmak için yapay zeka teknolojilerinin yaratıcı ve başarılı biçimde kullanıldığı çalışma ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

3. MECRA KATEGORİLERİ

Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı

Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında hedef kitleye klasik ev dışı – açık hava mecralarda ulaşmak üzere gerçekleştirilen teknoloji kullanımları ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Indoor / In-Store’da En İyi Teknoloji Kullanımı

Indoor / In-Store’da En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında hedef kitleye ev dışı ancak kapalı mekanlarda bulunan mecralarda ulaşmak üzere hayata geçirilmiş ünite ve/veya ortam (ambient) temelli teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında hedef kitleye sosyal medya üzerinden ulaşmak amacıyla hayata geçirilmiş teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında akıllı telefon, tablet ya da giyilebilir cihazların doğasına uygun iletişim çalışmaları için gerçekleştirilmiş teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında sosyal medya platformları ve mobil mecralar hariç çevrimiçi ortamlarda başarıyla gerçekleştirilmiş teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı

İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında markaların iletişim ihtiyacı için üretilmiş içeriklerin; tasarımı, etkileşimi, kişiye özelleştirilmesi, paylaşılması vb. konularda başarıyla uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı

Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında net olarak belirlenmiş hedef kitleye, mesajı doğrudan iletmek için yaratıcı ve etkili teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

PR’da En İyi Teknoloji Kullanımı

PR’da En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında halkla ilişkiler kampanyalarının yürütülmesi ya da desteklenmesi için faydalananılan teknolojilerin kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı

Marka Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında hedef kitlede duyusal ve/veya duygusal öznel bir etki yaratarak hedef kitleyi bir aksiyon almaya teşvik eden marka deneyimi faaliyetlerindeki başarılı teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı

Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında müşteriler ile süreğen bir iş ilişkisi inşa etmek ve/veya bu ilişkinin kurulduğu müşterileri ödüllendirmek için yürütülen faaliyetler için gerçekleşen teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Çok Mecralı Kampanyalarda En İyi Teknoloji Kullanımı

Çok Mecralı Kampanyalarda En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında bu bölümde bahsi geçen mecra ve disiplinlerin en az ikisinin entegre edildiği çalışmalardaki teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

4. SEKTÖREL KATEGORİLER

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında her türlü gıda, temizlik, kişisel bakım, kozmetik, ev bakım vb. kategorilerde faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında, AVM’ler, fast-food zincirleri, kafeler, kahve zincirleri, restoranlar, market zincirleri (teknoloji, kozmetik/kişisel bakım, yapı malzemeleri vb. dahil), zincir mağazalar ve farklı ürün gruplarını tek çatı altında satan perakende şirketlerinin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

E-Ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

E-ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında e-ticaret sitelerinin (pazaryeri dahil), pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında beyaz eşya, mobilya, ev araç gereçleri gibi kategorilerde faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında gündelik hayatta, ailece ve/veya kişisel kullanıma yönelik elektronik cihazlarla bunlara dair donanım ve aksesuarlara ilişkin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı bankacılık, sigorta, leasing, factoring gibi finans sektöründe hizmet veren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında otomobil, lastik, akaryakıt, aksesuar gibi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Yapı ve Dekorasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Yapı ve Dekorasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında konut, inşaat, inşaat malzemeleri, dekorasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren markaların pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları ile bunların alt markalarının pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Hazır Giyim Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında her türlü tekstil, ayakkabı, aksesuar markasının pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı

Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisi kapsamında eczaneler, laboratuarlar, hastaneler, veterinerler, ilaç şirketleri gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama problemlerinin çözümü için uygulanmış teknoloji kullanımı ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

5. ÖZEL KATEGORİLER

En İyi MarTech Ekosistemi Kullanımı

En iyi MarTech Ekosistemi Kullanımı özel kategorisi kapsamında pazarlama faaliyetleri için farklı özellikteki teknolojilerin yaratıcı ve etkili biçimde bir arada kullanıldığı örnekler ödüllendirilecek.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi MarTech Startup'ı

En İyi MarTech Start Up’ı kategorisi kapsamında son iki yıl içerisinde (1 Mart 2017 – 28 Şubat 2019) kurulmuş, bir pazarlama sorununa çözüm olması için geliştirilmiş ve fiilen kullanılmış bir teknolojiyi sektöre sunmuş olan en başarılı start up ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

En İyi MarTech Şirketi

En İyi MarTech Şirketi kategorisi kapsamında bir pazarlama sorununa çözüm olması için geliştirilmiş ve fiilen kullanılmış bir teknolojiyi sektöre sunmuş olan en başarılı şirket ödüllendirilir.

Kategoriyi İnceleyin


 

KSS’de En İyi MarTech Kullanımı

Toplumsal, çevresel ya da ekonomik bir sorun üzerine, bir markanın üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir tek veya bir dizi teknolojinin sektörde yürütülen diğer projelere de örnek olacak biçimde kullanıldığı çalışma ödüllendirilecek.

Kategoriyi İnceleyin