loader image

Katılım Koşulları ve Dokümanlar

KATILIM KOŞULLARI VE DOKÜMANLAR

Bir pazarlama sorununa çözüm olması için teknoloji geliştirilmiş veya teknoloji vasıtasıyla bir pazarlama problemini çözmüş tüm firmalar katılabilir.
Ödül programına 1 Mart 2016 - 28 Şubat 2018 dönemi içinde hayata geçirilmiş ve fiilen kullanılmış teknolojiler ve bu tarih aralığında gerçekleştirilmiş başarılı teknoloji kullanımları katılabilir.
Başvurular, 1 Mart 2018 – 2 Nisan 2018 tarihleri arasında www………..com adresi üzerinden online olarak yapılır.
Gerek görüldüğü takdirde başvuru süresi uzatılabilir.
Katılım ücreti her kategori için 1250 TL + KDV’dir. En İyi MarTech Start Up’ı kategorisine katılım P indirimlidir. Katılım bedelleri sitede belirtilen banka hesabına havale veya EFT yoluyla ödenir ve dekontu diğer dokümanlarla birlikte sisteme yüklenir. Dekontu bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Her başvuru için ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır ve her form ayrıca ödenip dekontu dokümanlar arasına dahil edilmelidir.

Başvurularda, şu başlıklar altında bilgiler yer almalıdır:
Teknoloji Ödülleri Kategorileri’nde;
SORUN – Bu kısımda aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren tek bir metin sisteme girilmelidir.
• Teknolojinin geliştirilmesine ön ayak olan sorun neydi?
• Söz konusu teknolojiden önce ilgili alanda nasıl bir iklim mevcuttu?
• Teknolojik gelişme hangi iddia, hangi vaatle piyasaya sürüldü?

ÇÖZÜM - Bu kısımda da aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren tek bir metin sisteme girilmelidir.
• En kısa ve sade ifadeyle teknolojiniz ne işe yaramaktadır?
• Geliştirilen teknoloji, belirtilen sorunlara nasıl bir çözüm sunmaktadır?
• Teknolojinin kullanılması, ilgili alanda halihazırdaki iklimi ne yönde değiştirmeye olanak sağlamaktadır?
• Bu teknoloji gelişime açık mıdır? Bu teknoloji kullanılarak başka teknolojiler geliştirilebilir mi ve bu teknolojinin kullanım alanı genişleyebilir mi?

GELİŞİM - Bu kısımda aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren, teknik dilden uzak, mümkün olduğunca kısaltma ve jargon kullanımından kaçınan, bir ilkokul öğrencisinin anlayacağı yalınlıkta bir metin sisteme girilmelidir.
• Teknolojinin çalışması için; hangi sistemlere, altyapılara, yazılımlara ve donanımlara ihtiyaç vardır ve/veya bunların hangileri yaratılmıştır?
• Gelişim aşamasında hangi engeller nasıl aşılmıştır?
• Gelişim ne kadar sürmüştür? Projeye başlanmasıyla ilk kez üçüncü partiler tarafından kullanılması arasında ne kadar süre vardır?

SONUÇ - Bu kısımda da aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren tek bir metin sisteme girilmelidir.
• Bu teknolojinin somut olarak sağladığı fayda(lar) nelerdir? (zaman tasarrufu, maliyet avantajı vb.)
• Bu teknoloji hangi alanlarda, hangi firma(lar) tarafından nasıl kullanılmıştır?
• Bu teknolojiyi kullanan taraflar, teknoloji öncesine göre ne gibi avantajlar elde etmiştir? Hangi sorunların üstesinden nasıl gelmişlerdir?
• Bu teknoloji ilgili alanı nasıl geliştirmiştir?

“Kullanım Kategorileri’nde;
HEDEF KİTLE
• Hedef kitlenin detaylı tanımı.

BRIEF/AMAÇ
• Müşterinizin sizden çözmenizi istediği pazaralama/pazarlama iletişimi sorunu neydi?

STRATEJİ
• Sorunu çözmek için hangi yöntemleri, nasıl kullanacağınıza nasıl karar verdiniz?
• Bu sorunu çözmek için bu teknolojiyi kullanmak neden doğruydu?

UYGULAMA
• Yukarıda tanımladığınız amaç, hedef ve stratejiler doğrultusunda kullandığınız taktikler, mecra ve kanallar, kısacası projenin tüm üretim ve gerçekleşme mekanizması.
SONUÇ
• Strateji, uygulama ve en önemlisi kullandığınız teknoloji sayesinde, verilen hedeflere ulaştığınızı belirten somut unsurlar.

Özel Kategorilerde;
En iyi MarTech Ekosistemi Kullanımı ve KSS’de En İyi MarTech Kullanımı kategorileri için Kullanım Kategorileri, En iyi MarTech Start Up’ı kategorisi için Teknoloji Ödülleri Kategorileri’ne dair önlendirmeler izlenebilir.
Formlarda yer alacak bölümlerin her birinde karakter sınırı vardır. Herhangi bir teknik aksaklık nedeniyle karakter sınırınının aşılması halinde çalışmalar jüriye belirtilen sınırlarda kesilerek sunulur.

Görsel Destek Malzemeleri
Değerlendirme için form haricinde kalan tüm görsel malzemeler web sitesine yüklenmelidir.
Bunlar;
• 100 MB ve 2 dakikayı geçmeyecek video. (.wmv veya mpeg4, 1920x1080)
• Kapak görseli -Projenizi en iyi anlatan ve kazanması halinde sahneye yansıtılacak sabit görsel. (.jpeg, yatay, 1920x1080, 300dpi)
• Tanesi 2 MB’ı geçmeyecek şekilde en fazla 8 görsel (.jpeg, yatay, 1920x1080, 300dpi)
• Görseller ve videolar haricinde jürinin projenizin anlamasını ve doğru değerlendirmesinin kolaylaştıracak malzemelerin veya çalışmaların bulunduğu linkler. (En fazla 2 adet, şifrelenmemiş olmalı.)
Değerlendirme sırasında linklerin çalışır durumda olmasından başvuru sahibi katılımcı sorumludur.
Projelere ait tüm dokümanların, katılım sırasında sisteme yüklenmesi zorunludur. E-posta, elden vs. yöntemlerle ulaştırılacak dokümanlar dikkate alınmayacaktır.
Ön değerlendirme tarihine kadar (önceki gece 23.59) başvurunun içeriğinde düzeltme yapılabilir.
Jüri uygun gördüğü takdirde başvurunun kategorisini değiştirebilir.
Sisteme girilen tüm bilgi ve dokümanlar, Pazarlamasyon.com tarafından yayınlanabilir ve/veya tanıtım amacıyla kullanılabilir. Eğer tercih etmezseniz formda ilgili kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.