Kına Demirel

Jüri Başkanı | Mimeda - Yönetici Direktörü