loader image

Genel Katılım Koşulları

MarTech Awards '18 Katılım Koşulları

 • MarTech Awards’a pazarlama alanında bir soruna çözüm olacak teknoloji geliştirmiş veya bir pazarlama problemini hali hazırdaki veya yeni teknolojlieri kullanarak çözmüş tüm ajans, firma ve start-up’lar katılabilir.

 

 • Yarışmaya tüm disiplinden ajanslar ve tüm sektörlerden firmalar başvurabilir. Ancak tüm katılımcıların, başvuruya konu olan projenin tüm taraflarından gerekli izin ve onayları almış olmaları gerekir. Aksine oluşabilecek durumlardan, tamamen katılımcılar sorumludur ve Pazarlamasyon.com’a bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

 

 • Uygun olduğu takdirde aynı çalışma, birden fazla kategoride ödül programına başvurabilir. Bu durumda her kategori için ayrı başvuru ücreti ödenir.

 

 • Aynı çalışmayla farklı tarafların başvuru yaptığı durumlarda, projenin sahibi (finansörü) firmayla irtibata geçilir ve taraflar bilgilendirilir.

 

 • Başvuruların Türkçe yapılması gerekmektedir. Ödül programı şimdilik Türkiye pazarını kapsamaktadır. Ancak Türkiye’de geliştirilip yurtdışında kullanılmış teknolojiler “Teknoloji Ödülleri Kategorileri”ne,  yurtdışında geliştirilmesine rağmen Türkiye’de bir pazarlama vakasında faydalanılmış teknoloji kullanımları “Kullanım Kategorileri”ne başvurabilir. Böyle bir durum varsa başvuru dokümanlarında, tartışmaya sebebiyet vermeyecek şekilde açıkça belirtilmelidir.

 

 • Katılımcılar başvurdukları çalışmaların tüm içeriğinden ve sağladıkları verilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Jüri, tüm değerlendirme aşamalarında verilen bilgilerin sağlamasını yapmaya yönelik ek belge, görsel ve diğer tiplerde dokümanların temin edilmesi talebinde bulunabilir. Jürinin başvuruda gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır. Bilgilerin kaynaklarla örtüşmediği belirlenirse başvuru geçersiz sayılır ve katılım ücreti iade edilmez.

 

 • Ödül programı dahilinde, yarışmaya başvuran teknoloji ve teknoloji kullanımı çalışmalarının her türlü fikri ve sınai haklarının (telif, patent, marka, tescil vb. haklarının) sahibinin katılımcı firma olduğu kabul edilir. Herhangi bir ihtilaf durumunda sorumluluk katılımcı firmanındır. Başvurularda herhangi bir hak ihlali gerçekleşmişse Pazarlamasyon.com hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Başvuru sahibi katılımcılar, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden açılacak bir dava sonucu Pazarlamasyon.com tarafından herhangi bir tazminat ödenmesi halinde ödenen tazminat ile birlikte bu dava sebebiyle yapılan tüm masrafları (yargılama masrafı, vekalet ücreti vb.) herhangi bir itiraz sunmaksızın Pazarlamasyon.com’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 • Jüri tarafından genel etik ve ahlak kurallarına aykırı bulunan projeler diskalifiye edilerek yarışma dışı bırakılabilir. Bu durumlarda önce katılımcı firmadan savunması istenir. Belirtilen sürede savunmasını iletemeyen veya savunması jüri tarafından kabul görmeyen başvurular elenir ve katılım bedeli iade edilmez.

 

 • “Kullanım Kategorileri” başvurularında hiçbir dokümanda katılımcı ajansın logosu ve/veya adı yer almamalıdır. Teknoloji kullanımı vakasında herhangi bir ajans yoksa, teknoloji sahibiyle hizmet alan firma aracısız çalışıyorsa bu firmaların isimlerinin geçmesinde bir sakınca yoktur. Aynı şekilde “Kullanım Kategorileri” dışında kalan kategorilere yapılan başvurularda da teknolojiyi geliştiren ve/veya kullanan taraflar hakkında gizlilik aranmaz.

 

 • Pazarlamasyon.com yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 • Gerek görüldüğü takdirde başvuruların son teslim tarihi ertelenebilir.